Tietosuojaseloste


 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä: 1.7.2016

YLEISTÄ

Palvelun ylläpitäjä (Click Nethosting Oy) kerää tämän palvelun käytöstä seuraavia tietoja:

  • käyttökertakohtainen, yksilöllinen istuntotunniste (session id)
  • käyttäjän koneen IP-osoite ja DNS-osoite
  • tieto siitä, miltä sivulta palveluumme on tultu
  • käynnin ajankohta.

Näitä tietoja kerätään sekä tilastollisiin tarkoituksiin että palvelun ylläpitämiseksi. Palvelun ylläpitäjä voi julkaista tilastotietoja palvelimensa käytöstä. Yksittäisten käyttäjien koneiden IP-osoitteita tai DNS-osoitteita ei julkaista. Yllä luetellut tiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta eivät käyttäjää itseään. Siksi niistä syntynyt rekisteri ei ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä tätä palvelua, käyttäjä antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Käytämme myös kolmansien osapuolien evästeitä (Google ja Facebook). Niitä käytetään verkkosivuliikenteen analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Emme hallinnoi näiden evästeiden käyttäytymistä, joten suosittelemme että tarkistat kolmannen osapuolen sivustoilta tiedot niiden käyttämistä evästeistä ja niiden hallinnasta.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

REKISTERISELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Click Nethosting Oy
Tavolantie 825
09430 Saukkola

2 Yhteyshenkilö

Mika Pannimaa
info@clicknethosting.com
040-5275187

3 Rekisterinnimi

Click Nethosting Oy:n asiakasrekisteri

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Click Nethosting Oy on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan yhteystiedot verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä kansainvälistä WHOIS- rekisteriä varten. Tämän velvoitteen on asettanut Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), eli järjestö, joka vastaa verkkotunnuksien valvonnasta sekä osittaisesta hallinnoinnista (lisätietoja: www.icann.org).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ainoastaan kohdassa 7 kuvatuissa tilanteissa

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Click Nethosting Oy suojaa keräämänsä tiedot siten, että normaalissa tietojärjestelmän käytössä eivät palvelun tai heidän valtuuttamiensa ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan salaiseksi tarkoitettuja tietoja. Tietoja voidaan käyttää palvelun ylläpidon suorittamiin tutkimus tai tilastointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muilta kuin kohdassa 7 mainituilta osin. Rekisteri on www-palvelimella suojatussa konesalissa, palvelimelle ei pääse kuin rekisterin ylläpitäjät. Rekisteriin annetaan tiedot tilausta tehdessä salatulla yhteydellä. Tietosi myös salataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka asiakas itse voi määrittää tilausta tehdessä.

10 Tarkastusoikeus

Omat tiedot voi tarkistaa Click Nethosting Oy:n asiakassivustolla.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus muuttaa asiakastietojaan. Henkilötietolain 29. pykälän nojalla rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja jäsenellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liityvät oikeudet

Henkilötietolain 30. pykälän nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.